Μικαέλα Μονιούδη

Ψυχολόγος, Γνωσιακή & Συμπεριφορική (CBT) Ψυχοθεραπεύτρια


Εργασιακή Εμπειρία

Η Μικαέλα Μονιούδη ξεκίνησε να εργάζεται, εθελοντικά, στην υποστήριξη ατόμων που εμπλέκονται με τον καρκίνο ,στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό “ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ” και αργότερα, στην υποστήριξη ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, στο ΚΕΘΕΑ ”ΔΙΑΒΑΣΗ”. Ακόμα, εργάσθηκε ως ψυχολόγος στο Οικοτροφείο “Επανένταξη” και στο συνεργαζόμενο Προστατευόμενο Διαμέρισμα, της ΜΚΟ «Αποστολή» με στόχο την ψυχοθεραπευτική φροντίδα ατόμων με ψυχικές διαταραχές και συνοδά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Τέλος, παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε επίπεδο ατομικό, αλλά και ομαδικό, ακολουθώντας την ειδίκευσή της στην Γνωσιακή και Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.