Μικαέλα Μονιούδη

Ψυχολόγος, Γνωσιακή & Συμπεριφορική (CBT) Ψυχοθεραπεύτρια


Ενδιαφέροντα & Έρευνα

Η Μικαέλα Μονιούδη ενδιαφέρεται για την ενημέρωση, αλλά και κινητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την ψυχική υγεία, γεγονός το οποίο προσπαθεί να υποστηρίζει κυρίως μέσα από το εθελοντικό της έργο. Ταυτόχρονα, η έρευνά της επικεντρώνεται στα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα και στις θεραπείες εκλογής για την κάθε δυσλειτουργία και άτομο.